Partheas Flow
Manage the physical Patient Flow

Expert software solution !

Partheas Flow
Improve Patient Experience and IncreaseHospital Efficiency

Partheas Flow
Locatie, Intelligentie, Visualisatie

to support amazing results

Partheas Flow
Specialist in beheer van Patienten Flows

Een uniek beheersysteem voor fysieke Patient Flow in de polikliniek met spectaculaire resultaten voor de patiënt, dokters, medewerkers en ziekenhuis.

Expert oplossing
Ongeëvenaard

Partheas Flow is een ongeëvenaarde oplossing voor het beheren van de fysieke patiënten flow voor polikliniek en medische beeldvorming.

Patiënt Ervaring
Informeren

Partheas Flow informeert patiënt over de status van hun volgende afspraak. Naast informatie over – bijvoorbeeld – wachttijden, kan ook andere informatie aan de patiënt worden medegedeeld om zoveel mogelijk bij te dragen aan een positieve patiënten ervaring.

Artsen en verpleging
Behandel meer patiënten

Partheas Flow laat zowel artsen als verpleging van verschillende disciplines toe om hun werkorganisatie efficiënter op te zetten. Dat zorgt voor meer patiënten zonder negatieve impact op werklast.

Ziekenhuis efficiëntie
Significante verhoging

Partheas Flow biedt een ideale mogelijkheid om patiënten processen in de polikliniek aanzienlijk kosten-efficiënter op te zetten. Een sterke ROI en jaarlijkse kostenreductie zijn het gevolg.

Hoe ?
Bouwstenen

Partheas Flow is gebaseerd op 4 belangrijke bouwstenen :

  1. Localiseren. Eerst en vooral localiseren we de patiënt. Dat kan gebeuren via automatische tracering (RFID, Bluetooth, Wifi) of ook via een touch screen kiosk.
  2. Integratie en verrijking. Informatie rond de patiënt wordt geïntegreerd vanuit verschillende bronnen van data zoals de elektronische agenda, patiënten dossier of andere gegevens die voorhanden zijn.
  3. Intelligentie. Proces intelligentie is die verrijkte patiënten data en localisatie gegevens aanwendt om het proces aan te sturen. Dat is de kern van Partheas Flow waar de toepassing het verschil maakt. Daarbij worden de specifieke medische noden en het architecturale opzet mee in rekening genomen.
  4. Actie. Last but not least, op basis van de procesgegevens en de intelligentie in de toepassing gebeuren acties. Patiënten worden volgens bepaalde algoritmes opgroepen als het hun beurt is, wachttijden worden geafficheerd, ziekenhuisinformatie wordt getoond…
Impact op het ziekenhuis

Increase patiënten ervaring door meer informatie aan patiënten te bezorgen

50%

Verhoog de integratie tussen verschillende disciplines

40%

Verhoog de efficiëntie van verpleging en administratieve medewerkers in de polikliniek

35%

Verhoog efficiëntie van verpleging in afdelingen met lage omloopsnelheid

20%

Verhoog efficiëntie voor artsen

15%

Verminder de wachttijden

10%

Partheas Flow Wat ? Waarom ? Wanneer ?

Dus wat doet deze toepassing nu juist? Waarom worden dergelijke toepassingen belangrijk of zelfs onmisbaar in de huidige context ? Wanneer kan een ziekenhuis beslissen om zo’n oplossing toe te passen ?

  • Wat ?

Wat ?
Beginnen bij de basics

Het diagram toont de basisprincipes. Patiënten worden door het ziekenhuis getraceerd doorheen het gebouw (al dan niet automatisch). In de wachtkamer ontvangt de patiënt informatie over zijn/haar status. Wanneer het diens beurt is komt dat op het scherm, samen met een auditief signaal. Wanneer de raadpleging is afgelopen, beëindigt de arts / verpleging de consultatie in de software. Automatisch wordt de volgende patiënt opgeroepen. Alle informatie wordt gegeven op basis van een icoontje op een badge/ticket van de patiënt. Dit is dus volledig naamloos.

  • Waarom?

Waarom?
Relevantie

Partheas Flow biedt een oplossing voor de vraagstukken die onze gezondheidszorg dient op te lossen: hogere verwachtingen van patiënten, hogere regelgevende eisen, een inkrimpend budget per patiënt, uitdagingen rond schaalvergroting, en een tekort aan geschoold personeel. Voor de polikliniek en medische beeldvorming kan Partheas Flow daarbij een belangrijke bijdrage leveren door de kwaliteit van het onthaal te verhogen, en de medische zorg kosten efficiënter te maken. Het doet dat niet in een OF-OF, maar een EN-EN verhaal.

  • Wanneer ?

Wanneer ?
Timing

Wanneer kan een ziekenhuis kiezen voor dergelijke oplossing? Misschien is er een nieuwbouw of verbouwing? Of wil het ziekenhuis een aantal duidelijke verbeteringen rond de polikliniek aanbrengen? Of wil het ziekenhuis zich een moderner en patiënt-vriendelijker imago aanmeten? Partheas Flow kan u hierbij zeker helpen, en eventueel ook doorverwijzen naar referentie-ziekenhuizen die ook zelf kunnen aangeven waarom zij kozen voor Partheas Flow. De toepassing kan ingezet worden voor de volledige polikliniek, maar even goed beperkt worden tot één of meerdere afdelingen.

De geschiedenis van
Partheas Flow

De toepassing werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het AZ Herentals in de regio Antwerpen, waar een nieuwer, groter orthopedisch department werd verbouwd. Het ziekenhuis was op zoek naar een toepassing om

  1. betere informatie te geven aan patiënten, terwijl hun privacy toch werd beschermd ;
  2. dezelfde bestaffing behouden terwijl 50% meer patiënten werden ontvangen en de totale oppervlakte van de consultatie met 70% toenam.

De initiële versie van Partheas Flow bleek in staat om tot 1.5 VTE te besparen door een efficiënter proces in de plaats te zetten.

Daarnaast kwamen ook een aantal bijkomende voordelen aan het licht die eigenlijk initieel niet werden verwacht. Voordien was de algemene sfeer in de consultaties behoorlijk hectisch met heel wat heen en weer geloop van verpleging, luid omroepen van patiëntennamen, aflopen van agendalijsten… De introductie van de toepassing zorgde voor een aangenamer omgeving die opvallend rustiger werd.

Omwille van het succes van de initiële POC werden snel daarna ook de andere afdelingen aangesloten op de werkwijze.

166000

Patiënten per jaar

14

Ondersteunde medische diensten

2014

Jaar van eerste ingebruikname

3

Gewonnen onderscheidingen

Contact via +32 472 67 98 24 or info@partheas.com

Interesse om integrator te worden voor jouw klanten ?

Contact via +32 472 67 98 24 or [email protected]

Check out our Partners

Interested in becoming a customer or want to find out more ? Check out our partners or contact us via this website.

Check out our Partners

Kort overzicht
Features

Een oplossing met features die allemaal ten dienste staan van verhoogde patiënten ervaring en verhoogde ziekenhuis efficiëntie.

Visualisering
Informeren patiënten

Informeren van patënten door hun informatie bezorgen over wachttijden en/of andere ziekenhuis informatie. Dat gaat van algemene tot gepersonaliseerde data.

Proces efficiëntie
Optimaliseren

Maak optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en medewerkers. Laat verpleging toe om te focussen op hun kerntaak: aanbieden van topzorg!

Medische insteek
Disciplines

De software is afgestemd op ondersteunen van medische processen voor verschillende disciplines, werkorganisaties en variaties van bouwkundig opzet.

Modern
Nieuwe ontwikkelingen

Partheas Flow is een jonge oplossing in een niche markt die nog volop beweegt. Wij houden de vinger aan de pols om makkelijk te kunnen schakelen tussen de nieuwste technologieën.

Configuratie
Uitbreidingen

Gemakkelijke configuratie om toe te laten om de werkorganisatie in de consultaties en procedures zodanig te stroomlijnen dat ze zijn aangepast aan uw noden. Maar even goed, nieuwe mogelijkheden aanbieden om processen te optimaliseren.

Integratie
Software & Hardware

Partheas Flow laat eenvoudige integratie met andere componenten, zoals agenda software of digital signage. Bovendien is de toepassing hardware agnostisch, d.w.z. dat er verschillende types hardware kunnen op aangesloten worden voor detectie, schermen, e.a.

Mmm… dat lijkt me wel interessant, maar er zijn toch nog heel wat zaken waar ik extra uitleg over zou wensen ? Laat het ons weten! We bezorgen u graag meer informatie.

Contact opnemen kan via +32 472 67 98 24 or info@partheas.com

Interesse om deze toepassing te integreren voor jouw klanten ?

Contact opnemen kan via +32 472 67 98 24 or [email protected]

Check out our Partners

Interested in becoming a customer or want to find out more ? Check out our partners or contact us via this website.

Check out our Partners

Integraties
die nog meer kunnen bijdragen

De volgende integraties zijn verder mogelijk met Partheas Flow, hoewel deze toepassingen ook als onafhankelijke producten en oplossingen bestaan. Vragen hierover? Aarzel niet om contact op te nemen!

AliceHospital

De proces informatie bevat data zoals de ‘huidige locatie’ van de patiënt, maar ook het ‘doel’ van de patiënt. Daarom is patiënt ideaal gepositioneerd om te integreren met Way-Finding oplossingen zoals bijvoorbeeld deze van  3D Berlin.

Hoe werkt dit? Wanneer een patiënt voor een display / touch-screen komt te staan, dan wordt automatisch de reisweg van de patiënt afgespeeld met de ideale route tussen de huidige locatie en het einddoel voor de patiënt. De toepassing kan daarbij ook rekening houden met eventuele beperkingen voor de mobiliteit van de patiënt.

Uiteraard kan deze toepassing ruimer ingezet worden dan de polikliniek. Dit werkt ook voor hospitalisatie, daghospitaal, bezoekers… En niet alleen op schermen in het ziekenhuis, maar net zo goed via de website van het ziekenhuis of de smartphone van de patiënt.

Een mooi voorbeeldje kan je ook hier terug vinden.

Dispenser - 650x500

Veel gezondheidsinstellingen hebben ofwel een geautomatiseerde inschrijvingsdesk voor patiënten of denken aan het implementeren van dergelijke oplossingen. Ook hierbij kan Partheas zorgen voor integratie van dergelijke toepassingen, of adviseren bij het kiezen van hardware om integratie mogelijk te maken.

Afhankelijk van de tag kan een dispenser (‘basisapparaat’ of ‘add-on’ op bestaande) worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat uw patiënten automatisch een badge/ticket ontvangen. Hierbij zorgen we er voor dat we uiteraard de meest recente technieken opvolgen.

Bovendien kan de software naadloos aansluiten met andere desks, bijvoorbeeld voor het maken van vervolgafspraken. Artsen kunnen hun patiënten doorsturen vanuit Partheas Flow. De patiënten worden dan automatisch in de wachtrij geplaatst voor hun vervolgafspraak. Afhankelijk van het opzet bij het ziekenhuis kan dit ook geïntegreerd worden met de inschrijvingsbalie.

En… meer integraties

Onder enkele optionele integraties die kunnen helpen bij het oplossen van specifieke behoeften.

7.4InchLabel - 650x500

Patiënten kunnen worden opgeroepen naar consultatieruimtes, onderzoeksruimtes, kleedkamers… Telkens dat gebeurt, verstuurt Partheas informatie naar 7.4″ eInk schermpjes. Afhankelijk van de manier van identificatie van de patiënt kan daar een icoontje, nummer, of indien de locatie dat toestaat, zelfs een naam op verschijnen. Dergelijke schermpjes zien er een beetje uit als een tablet, maar hebben een hele reeks unieke features: lange batterijduur, geen bedrading en een zeer interessante kost-waarde-verhouding.

Samen met de fabrikant heeft Partheas ook een aantal aanpassingen gedaan voor optimaal gebruik in een ziekenhuisomgeving. Het schermpje zorgt er zo mee voor dat patiënten maximaal de weg vinden naar hun eindlocatie. Naast gebruik voor Partheas Flow, kunnen deze schermpjes ook informatie voor andere doeleinden plaatsen op de deur.

Meer weten? Aarzel niet om meer informatie op te vragen.

AM-TICK-650x500

Naast Partheas Flow biedt Partheas ook een eigen wachtrij-beheersysteem aan. Partheas Q is het kleinere achterneefje dat specifiek gericht is op het beheer van patiëntenwachtrijen, bijvoorbeeld aan de inschrijvingsbalie. De toepassing kan zowel lokaal geïnstalleerd worden, maar is ook beschikbaar in een clouded versie. Deze laatste heeft dezelfde mogelijkheden als de ‘on site’ versie.

Partheas Q heeft alles wat een modern ticketingsysteem voor wachtrijbeheer nodig heeft: snelle bediening, flexibele manier van aanpassing door de beheerder, een fraai grafisch uiterlijk, en – vooral – makkelijk voor patiënten.

Bovendien kunnen Partheas Q en Partheas Flow makkelijk met elkaar samenwerken. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het opzetten van vervolgafspraken.

Get Connected
Follow Us

Get connected with us on social networks!

Partheas Flow
analyse en implementatie

Vast licentiemodel.

Proces analyse

/Eenmalige analyse.

Analyse om na te kijken wat de mogelijkheden en optimale opzet zijn, zonder noodzakelijk een implementatie te laten volgen.
Proces audit
Proces analyse
Technische analyse
ROI analyse

Ziekenhuis licentie

Vast bedrag/Perpetual license.

Eeuwigdurende licentie
Enkele afdeling inbegrepen
Ongelimiteerd # gebruikers
Ongelimiteerd # patiënten

Volgende afdeling

Vast bedrag/Perpetual license.

Eeuwig durende licentie
Aanvulling op ziekenhuislicentie
Specifieke licentie medische beeldvorming
Geen beperkingen gebruikers/patiënten
Unlimited Patients

+32 472 67 98 24

[email protected]partheas.com
Industrielaan 4 (K14), 9320 Aalst, Belgium

Graag meer informatie ?
Contacteer ons

We helpen je graag verder

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Your Message