Wachttijden arts

De eerste artikels uit deze reeks lieten voordelen zien voor zowel patiënten enerzijds als artsen en verpleegkundigen anderzijds. Een vorige post gaf dan weer aan hoe een financieel directeur een belangrijke kostenbesparing kan realiseren. Daarin konden we best al wat interessante features tonen aan de verantwoordelijke voor patiëntenzorg. Ontdek nog een aantal extra’s waarmee een zorgmanager aan de slag kan: beter afstemmen op de individuele noden van de patiënt en kwantificeerbare kennis vergaren.

Een eerste topic om aan te halen is ‘differentiatie’. Hiermee kunnen we een bepaalde doelgroep extra dienstverlening en ondersteuning bieden. Intelligent patiënt flow beheer

  • kan nuttige informatie bezorgen aan medewerkers over aankomende patiënten. Zo kan de verpleegster in de gipskamer gewaarschuwd worden dat de volgende patiënt minder mobiel is.
  • het kan ook de flow aanpassen volgens de patiënt eigenschappen. Dat kan heel eenvoudig gaan over de leeftijd van de patiënt. Zo kan het erg jonge patiënten voor een onderzoek voorrang geven bij gelijk afspraakuur.
  • het kan aansluitend bij eerder voorbeeld, minderjarige patiënten afleiden naar een andere wachtzaal bij dagopname. En nà de ingreep ouders eerder oproepen naar de patiënt.
  • en zo veel meer…
Patient call minor

Voorbeeld patiëntoproep voor leeftijd 0-12 jaar

Zo is het voorbeeld rechts een ‘visuele’ differentiatie met behulp van een animatie. De schermen in de wachtzaal tonen een andere oproep volgens leeftijdsgroep. Deze afbeelding laat zien hoe een 0-12-jarige naar de dokter wordt geroepen met behulp van de mascotte van de kliniek. Uiteraard, geen cruciaal onderdeel om een ziekenhuis goed te laten werken. Niettemin geeft het een zorgmanager allerhande mogelijkheden om een bepaalde setting te creëren waarin het ziekenhuis zorg wil aanbieden.

 

Meten is weten in Partheas Flow

De grafiek bovenaan dit artikel laat een heel ander type functionaliteit zien. Dit voorbeeldrapport geeft de 12 maanden evolutie van de wachttijden van een onderzoek weer. Deze statistiek kunnen we dan weer vergelijken met andere onderzoeken op de afdeling, of ziekenhuisbreed. Op die manier kunnen bottlenecks gekwantificeerd en aangepakt worden. Partheas Flow toont dergelijke info ook in het dashboard van de gebruikers.

Die informatie bieden we overigens ook aan via APIs, waarmee ‘business intelligence’ experten in het ziekenhuis verder aan de slag kunnen gaan.

 

Overzicht patiënt audit trail

Patiënt audit trail

Nog één praktisch voorbeeld

Krijgt uw organisatie regelmatig klachten van patiënten over lange wachttijden? Patiënten beweren dat er vele uren niet naar hen werd omgekeken? Voor elk patiëntbezoek houdt de software een audit bij van de bewegingen en locaties van de patiënt. Die info helpt gemandateerd personeel om de geldigheid van bepaalde claims van patiënten te kunnen onderzoeken.

 

Dit is een artikel (4 van 7) dat verschijnt in de reeks “Waarom heeft een ziekenhuis (g)een intelligent patiënt flow management?“. Heb je specifieke vragen of ideeën voor jouw ziekenhuis? Geïnteresseerd in meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier of schrijf ons een mailtje via info@partheas.com.

ConsultatiesPartheas Flow