Partheas Flow process intelligence

Proces intelligentie – Core

De meeste informatie over Partheas-oplossingen in de oplossingensectie is sterk patiëntgericht. Het geeft een basisuitleg over de werking van de oplossing vanuit het standpunt van de patiënt. Die informatie geeft ook een goed begrip over de belangrijke aspecten. Echter, voor het ziekenhuis zit de echte meerwaarde van de oplossing in de intelligente motor die de verschillende processen aanstuurt.

Die intelligente motor zorgt er niet alleen voor dat de patiënt een betere patiënten ervaring heeft. Voor de zorginstelling wil het ook maximaal de processen optimaliseren. Het eindresultaat is een werkwijze die de zorg manager in staat stelt om het volgende te realiseren

   (a) de patiënt ervaring kan verbeteren

   (b) de organisatie beter op punt zet

   (c) de efficiëntie kan verhogen

   (d) kosten sterk kan verminderen

   (e) terwijl het medewerkers hun taak verlicht

Deze pagina beschrijft iets meer over het opzet en de vele voordelen. Sommige concepten lijken misschien ietwat theoretisch en abstract. Als u het graag wat inzichtelijker wil, neem gerust contact met ons op.

Medische paden

Met de oplossing kunt u medische paden creëren op basis van het afspraaktype van de patiënt. Het voorbeeld toont een overzicht van verschillende types gastrologie-afspraken.

Op basis van het type afspraak wordt een ander – vooraf gedefinieerd – medisch pad opgesteld. Artsen of verpleegkundigen kunnen echter altijd in het proces ingrijpen en aanvullende onderzoeksstappen opzetten.

Hoewel de meeste ziekenhuisdisciplines relatief eenvoudig te configureren zijn, is de oplossing sterk aan te passen aan de noden van elke afdelingen. Zo kunnen de noden voor interne geneeskunde, orthopedie, gynaecologie… volledige op punt gezet worden. En dit volgens de manier waarop elke afdeling zich wenst te organiseren.

Gastrology example of flow per discipline
Example patient flow central waiting room

Creatie van paden

Je kan Partheas Flow’s processen ook wel een beetje vergelijken met lego blokjes. De toepassing biedt verschillende types van gedragingen en paden aan. Daarbij bouwen we een werkwijze op die matcht met de specifieke vragen van de zorginstelling. We houden daarbij rekening met de gewensten medische paden, de aanpak van artsen, de inzet van verplegend personeel en de bouwkundige realiteit.

Daarbij worden specfieke bouwstenen ingezet die het gewenste resultaat van het proces garanderen. Enkele mogelijkheden:

(a) definiëren van medische paden volgens afdwingbare sequentie (steeds verplicht dezelfde sequentie van onderzoeken volgen) of optionele sequentie (afhankelijk van de huidige beschikbaarheid kunnen beslissingen genomen worden) ;

(b) voorrang geven aan bepaalde patiënten, bijvoorbeeld ‘prioriteits patiënt” of een “patiënt met meerdere afspraken” ;

(c) functies voor opnieuw oproepen op basis van bepaalde criteria zoals leeftijd (bijvoorbeeld na toediening van een lokale verdoving) ;

(d) mogelijk maken dat verplegend personeel altijd bijstand kan vragen in een onderzoeksruimte van de arts (bijvoorbeeld assistentie in de gipskamer) ;

(e) en… zo veel meer.

lego
Example patient flow medical imaging

Vergelijkende studie

In 2016 hebben 2 onafhankelijke onderwijsafdelingen (Arteveldehogeschool Gent & PXL Hasselt) voor ‘medisch management assistent’ een vergelijkende studie gemaakt als eindwerk voor hun opleiding. In de studie werden 15 verschillende (Vlaamse) ziekenhuizen vergeleken. De studie beschreef de manier waarop orthopedische consultaties in de verschillende ziekenhuizen werken.

Vervolgens ging de studie een aantal statistieken verzamelen. Meer specifiek een vergelijking gemaakt tussen patiëntenaantallen, aantallen van artsen en inzet van verpleegkundigen. Daarnaast hield de studie ook rekening met fysieke parameters zoals de grootte van wachtkamers, afstand … en vele andere.

Het eindresultaat gaf voor de campus die met Partheas Flow (Consultatie module) werkte een significant beter resultaat op het vlak van efficiëntie. Terwijl het de taak van verplegend personeel kon verlichten.

De cijfers ogen niet alleen ‘mooi’, ze laten zien hoe een ziekenhuis niet alleen de ervaring van de patiënt kan verbeteren, maar tegelijkertijd ook de eigen efficiëntie kan verhogen. Terwijl verpleegkundigen aangeven dat het ook hun werk vergemakkelijkt.

arteveldehogeschool
PXL