Wachttijden arts

Deze pagina geeft een kort overzichtje van de features in versie 4.4.x (t.o.v. de eerdere versie). Naast enkele veiligheidsupdates bevat deze ook een reeks nieuwe modules en features.

Nieuwe modules

Opzet van een management dashboard met rapporten op eerste pagina van de UI (v3.2-div + V4.2-792 + 4.2.1-731). We zetten alvast enkele van de mogelijkheden op een rij:

  • Wanneer het belangrijk wordt om een beter zicht te krijgen op drukte van wachtzalen (bijvoorbeeld wanneer beperkingen van kracht zijn voor Covid), is er een real-time overzicht van deze bezetting. Dit overzicht is ‘real-time’.
  • Overzicht wachttijden per arts: (a) de arts kan die voor zichzelf zien in diens eigen dashboard, (b) gemachtigde ziekenhuismedewerkers kunnen dit zien op ziekenhuisniveau. Bemerk: elke dag (einde dag) worden deze wachttijden berekend op basis van afspraak uur t.o.v. oproep uur. Het is overigens perfect mogelijk dat deze wachttijd negatief blijkt wanneer patiënten gemiddeld vroeger worden opgeroepen dan hun afspraakuur.
  • Afhankelijk van de features die door het ziekenhuis zelf worden gebruikt: Statistieken over gebruik mobiele app voor OK & CDC (indien relevant voor het ziekenhuis), track-and-trace tag informatie…

Opvolgen van patiënten doorheen het operatiekwartier (v4.0/4.1/4.2) – Merk op: dit vergt vanuit het ziekenhuis ook een specifieke licentie voor gebruik, maar alles software is wel aanwezig. Belangrijkste features:

  • Opvolgen van patiënten doorheen het chirurgisch dagziekenhuis en operatiekwartier. (versie 4.0) In deze versie gaat de aandacht uit naar (a) het gebruik door (interne) diensten, (b) informeren van begeleiders van patiënten die zich in het ziekenhuis bevinden, in een wachtruimte waar een scherm hangt om hen te informeren. Zie ook onder (°)
  • Informeren van begeleiders van patiënten (ouders, kinderen,…) via mobiele app. (versie 4.1 Android, versie 4.2 iOS) In deze versie verwittigen we dus ook begeleiders van patiënten via een mobiele app, op basis van (geautomatiseerde) detectie in bepaalde zones (bvb. OK, recovery, kamer). Meer informatie: https://partheas.com/nl/2022/07/04/partheas-flow-voor-ok-dagziekenhuis/

Mobiele app voor consultaties (v4.3). Patiënten kunnen de status van hun consultatie opvolgen via mobiele app. De software is er op voorzien en bevat deze features, maar vergt wel een extra licentie. Is het ook mogelijk om deze feature in te bouw in de infrastructuur van derde aanbieders van mobiele apps.

Integratie met toegangscontrole (v4.4). Integratie met toegangscontrole waarbij voor verschillende profielen (patiënt, begeleider, bezoeker, firma, genodigden…) verschillende toegangen kunnen worden aangemaakt en uitgereikt (via SMS, via email, na kiosk inschrijving…). De software is er op voorzien en bevat deze features, maar vergt wel een extra licentie.

(°) De technische infrastructuur laat toe dat deze functionaliteiten ook in de app van een eventuele derde partij worden ondergebracht. De API ondersteund alle nodige mogelijkheden hiervoor. Het is in de volgende versie ook mogelijk om begeleiders van patiënten te informeren via SMS.

Nieuwe functionele features

Dynamisch opzet consultatieruimtes (v3.1-538). Eerder kon je een consultatieruimte gebruiken voor de medische groep waarvoor ze is ingesteld, maar niet voor andere. Nieuw opzet: toelaten dat elke ruimte ook door een andere medische discipline kan worden gebruikt (knoppen in de UI worden daartoe aangepast).

Manuele oproep in plaats van automatische optie (v3.1-556) – in plaats van toepassing automatisch laten oproepen – toelaten in de configuratie zodat de gebruikersinterface van het consultatie scherm voor artsen ook deze feature ondersteund.

Nieuwe mogelijke lay-out van deurschermpje bij onderzoeksruimtes (v3.1-530). Bij oproep van patiënt naar een onderzoeksruimte die door meerdere artsen tegelijkertijd wordt gebruikt (gips, fiets-echo, diabetesonderzoek…), kan (indien gewenst) ook de naam van de behandelende arts voor de opgeroepen patiënt getoond worden om de eInk deurschermen.

Verrijking informatie van patiënt uit HL7 (v3.1-544+ v4.0-678). Extra functionele informatie kan uit HL7 worden gehaald (telefoonnummer, geboortedatum, e.a.). Extra informatie kan ook via de UI ingegeven worden voor een patiënt/afspraak. Noot: op zich zal deze stap wel nodig zijn, om patiënten ook informatie te kunnen zenden naar hun GSM (SMS).

Naam arts wijzigen op de schermen (v3.1.1-616). Het is gemakkelijker de naam van de arts wijzigen via de UI. Dit kan vanaf nu ook door het ziekenhuis zelf gebeuren.

Gebruik kleedkamers (v4.0-div). Oproepen van patiënten naar kleedkamers in plaats van consultatieruimtes, en alle functionaliteit om dit op dezelfde manier te doen. Biedt ook extra mogelijkheden voor medische beeldvorming.

Ontslagberichten (v4.0.2-722). Betere ondersteuning ontslagberichten en functionaliteiten rond ontslag.

Nieuwe technische features

UI werkt sneller en responsiever (v3.1-559 + v3.1.1-609).

Diverse uitbreidingen op API zorgen er voor dat volgende 3e partijen kunnen aansluiten en informatie uitwisselen (v3.1-x + v3.1.1-x + v3.2-x +v4.0-x + v4.0.1-x + v4.0.2-x + v4.0.3-x + v4.1-x + v4.1.1-x + v4.2-x + v4.2.1-x + v4.3-x+ v4.3.1-x):

  • Gebruikersinterfaces van 3e systemen
  • Business intelligence toepassingen
  • Diverse gebruikers beheersystemen
  • Agenda Systemen en EPD
  • Localisation toepassingen

Open integratie platform voor integratie met diverse track-and-trace technologiën naast RFID (v4.0-626). Use case: infrarood in ‘OK’ omgevingen (Centrak).

Swagger (vMob2.0). Eerder hadden we een eigen API documentatie en testplatform. Dat is nu omgezet naar ‘swagger’. Dat geeft meer mogelijkheden en betere documentatie indien er integratie met 3e partijen zou gebeuren.

Docker(ize) van Partheas Flow & Partheas Q + Maven opzet.

 

 

ConsultatiesCoronaMobilePartheas FlowTaalTrack-and-trace