Scan QR code for mobile
Mobiele patiënten oproep

Voorbeeld van een oproep voor ouders

Deze ochtend (29/06/2020) is het AZ Herentals ziekenhuis van start gegaan met onze mobiele ziekenhuis app in het dagziekenhuis. Hiermee kunnen begeleiders (ouders, kinderen, partner en zo meer) de status van een patiënt in real-time opvolgen.

De toepassing volgt patiënten doorheen het ganse traject met behulp van een kleine infrarood tag die elke patiënt mee heeft. Daardoor kan het ziekenhuis automatisch – en zonder verdere tussenkomst van ziekenhuispersoneel – een accurate update geven van de locatie van de patiënt.

Algemeen Directeur van het AZ Herentals Rudy Van Ballaer: ‘Het gebruik van het bestaande opvolgsysteem beperkte zich tot nu toe tot binnen het ziekenhuis. Hiermee konden we patiënten automatisch en anoniem oproepen naar de juiste locatie in het traject. Maar nu breiden we er een extern luik aan. Begeleiders die een patiënt moeten ophalen na een operatie, kunnen op eender welke locatie via de app volgen wanneer iemand op de kamer is. Ze kunnen zich dus ook buiten het ziekenhuis begeven.’

‘Het ziekenhuis kan hiermee ook gericht communiceren en de afdeling organiseren. Zo kan het ziekenhuis bijvoorbeeld onderscheid maken naar leeftijdsgroep. Hierbij krijgen ouders dan een mobiele oproep om naar de ‘recovery’ afdeling te gaan van zodra het kind in die afdeling is aangekomen,’ aldus Koen Wauters (Managing Director Partheas)

In deze Corona tijden draagt de toepassing ook actief bij aan het beheer van het aantal aanwezigen in het ziekenhuis. Via de toepassing kan de begeleider het traject in real-time van buiten het ziekenhuis opvolgen en wordt hij/zij automatisch verwittigd van updates. Hierdoor kan de zorginstelling actief de druk op wachtzalen verminderen en zo de veiligheid voor haar patiënten en bezoekers verhogen.

Meer informatie

De toepassing kan worden gedownload van zowel Play Store (Google) als App Store (Apple iOS). Het ziekenhuis start hiermee vanaf 29/06/2020. Voor AZ Herentals staat de ziekenhuis app actief onder de naam “AZH Gids”. Tijdens de zomer lanceert het ziekenhuis ook onze gelijkaardige mobiele app voor alles rond ‘Consultaties’.

Voor meer algemene informatie over de oplossing rond ‘Dagziekenhuis’ bij AZ Herentals kan u hier terecht. De start van de ziekenhuis app is niet onopgemerkt voor bij gegaan, zie ook hier. Aarzel ook niet om ons te contacteren voor meer info.

CoronaFeaturesMobilePartheas FlowTrack-and-trace